Оформлення спадщини на рухоме майно

By notarius

Оформлення спадщини на рухоме майно

Після смерті власника майна перед його спадкоємцями виникає питання оформлення спадщини. Якщо мова йде про нерухомість, тут більш-менш все зрозуміло і звично, але що ж робити якщо Вам у спадок належить рухоме майно?

Для початку визначимо яке майно є рухомим. Це майно, яке без заподіяння йому шкоди, можна переміщати. До такого майна належать гроші, цінні папери, майнові права, права інтелектуальної власності, транспортні засоби, зброю, предмети домашньої обстановки, антикваріат та інші речі. Розглянемо докладніше процедуру оформлення спадщини на окремі види рухомого майна.

Оформлення спадщини на банківські вклади

Одним з найбільш поширених видів спадкування рухомого майна є переоформлення у спадок грошового внеску в банку. За життя людина має право розпорядитися коштами з рахунку в банку, склавши заповіт або залишивши розпорядження банку. У разі якщо цього не зроблено, успадкування грошових коштів відбувається згідно із законом. Але, незалежно від наявності розпорядження, грошові кошти на рахунку в банку входять до загального складу спадщини. Тому при його розподілі між спадкоємцями враховуються і претенденти на обов’язкову частку.

Для того щоб успадкувати грошові кошти з рахунку, необхідно протягом півроку з дня смерті власника рахунку звернутися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини із заявою про прийняття спадщини. У разі якщо Ваше місце проживання було зареєстровано за тією ж адресою, що і померлого, допускається і звернення до нотаріуса після закінчення шестимісячного строку для прийняття спадщини. Звернення до нотаріуса є обов’язковим навіть якщо Ви знаєте, що померлий залишив заповідальне розпорядження фінансовій установі в Вашу користь. Банк не видасть Вам кошти з рахунку без нотаріального свідоцтва про право на спадщину!

Після перевірки нотаріусом наявності заповіту або документів, що підтверджують родинні стосунки (якщо заповіту немає), нотаріус, за ініціативою спадкоємців, подає в банк, в якому спадкодавець відкрив рахунок, запит про наявність на цьому рахунку коштів, а також дізнається інформацію щодо того, чи не залишив чи власник рахунку заповідального розпорядження на випадок своєї смерті.

Важливо розуміти, що отримати свідоцтво про право на спадщину на вклад у банку можна тільки після закінчення півроку з дня відкриття спадщини. Однак, у виняткових випадках, нотаріус може видати дозвіл на одержання частини вкладу в банку до закінчення цього терміну. Це може бути викликано необхідністю покриття витрат на охорону спадщини, утримання, лікування тих, кого раніше містив померлий і інших витрат.

Найчастіше буває так, що власник рахунку склав і заповіт, і розпорядження банку, в яких по-різному вирішив долю цих грошей. В такому випадку заповіт, складений після розпорядження на користь іншої особи, повністю скасовує розпорядження банку.

На особливу увагу заслуговує і питання отримання процентів за банківським вкладом, нарахованих після смерті вкладника. На практиці його рішення неоднозначно і часто для захисту своїх майнових прав спадкоємцям доводиться звертатися до суду.

Також спадкування банківських вкладів ускладнюється коли спадкоємець не знає в якому банку в померлого був внесок. Для того щоб уникнути проблем в оформленні грошових коштів на рахунку в банку, звертайтеся до юриста по спадковим справам.

Оформлення спадщини на недоотриманий пенсію, стипендію, аліменти, зарплату, компенсацію за невикористану відпустку та інші виплати

Відомо, що у спадок передаються всі права і обов’язки, крім тих, які нерозривно пов’язані з особистістю померлого (право на отримання пенсії, стипендії, заробітної плати і т.д.). Мало хто знає, що в спадкову масу, крім грошових коштів, які зберігаються на банківських рахунках, входить і право на отримання виплат, які були нараховані, але з якихось причин не виплачені померлому.

Важливо відзначити, що соціальні виплати не завжди можна успадкувати. Законодавчо передбачено, що недоотримані соціальні виплати належать членам сім’ї і тільки за умови їх відсутності входять до складу спадщини. Поряд з цим, в ситуації, коли кошти по соціальних виплатах були зараховані на банківський рахунок одержувача, вони втрачають своє цільове призначення і успадковуються на загальних підставах як банківський вклад.

Особливо актуальним питання отримання соціальних виплат став після появи на території України тимчасово окупованій території. Люди, зокрема похилого віку, які проживають на такій території, не завжди мають можливість виїзду на територію, підконтрольну Україні для отримання пенсії, допомоги або інших виплат. У зв’язку з цим складається ситуація коли особа не отримує цих виплат. Але це ні в якому разі не позбавляє його права на їх компенсацію. Після смерті такого людини, виплати, нараховані, але не отримані ним, входять до загального складу спадщини і оформляються нарівні з іншим майном.

Оформлення спадщини на зброю

Ще одним нетиповим об’єктом спадкування є зброя. Для початку слід розібратися що таке зброя. Це предмети і пристрої, призначені для ураження живих цілей, а також об’єктів, що не мають іншого призначення. У зв’язку з цим зброю обмежено в обороті. Це означає, що не кожна особа має право ним володіти і користуватися. Проте, деякі види зброї після отримання спеціального дозволу можуть стати власністю певної людини. Після його смерті негайно визначається подальша доля цієї зброї. Законодавством України допускається, що фізичні і навіть юридичні особи можуть набувати у власність мисливська зброя (гладкоствольну і нарізну), газові пістолети, револьвери і патрони до них, а також холодну та пневматичну зброю певних видів.

У зв’язку з тим, що зброя є особливим, обмеженим в обороті об’єктом, при його спадкуванні виникає ряд проблем, які, в першу чергу, пов’язані з необхідністю отримання спадкоємцем спеціального дозволу на зберігання зброї, а також досягнення віку, з якого дозволено придбання зброї. На практиці найбільш поширеним є оформлення спадщини на мисливську рушницю, а також іменну вогнепальну зброю, яким був нагороджений померлий.

Як потрібно діяти якщо в спадок входить зброю? По-перше, законодавчо передбачений термін передачі зброї на зберігання органу внутрішніх справ. Зробити це зобов’язані спадкоємці або близькі люди померлого. Тільки після цього вирішується подальша доля такого спадщини. Спадкоємцю, який претендує на зброю, потрібно отримати відповідний дозвіл. Якщо бажаючих оформити зброю немає, протягом місяця після закінчення строку прийняття спадщини воно повинно бути реалізовано особі, у якого є дозвіл на придбання зброї. Що стосується нагородної зброї, то воно може бути, за погодженням з органами внутрішніх справ, передано в музей. Якщо родичі бажають залишити цю зброю в сім’ї, його потрібно привести в стан, непридатний для стрільби. Цим займаються майстерні по ремонту зброї. Підтвердженням переробки зброї є спеціальна довідка, видана підприємством по ремонту.

Поряд з цим, право власності на зброю переходить від померлого до спадкоємця на підставі засвідченого нотаріусом свідоцтва про право на спадщину, яке може бути видано після отримання дозволу органів внутрішніх справ.

Оформлення спадщини на частку в статутному капіталі юридичної особи (ТОВ, ПП)

У зв’язку зі стрімким розвитком малого і середнього бізнесу в Україні, багато хто стає приватними підприємцями або засновниками підприємств. Але що ж робити в разі смерті одного із засновників юридичної особи або приватного підприємства.

Важливо розуміти, що діяльність фізичної особи-підприємця припиняється з його смертю. Це пов’язано з тим, що право на заняття підприємницькою діяльністю тісно пов’язане з особистістю людини і не може переходити у спадок. Тому після смерті індивідуального підприємця його родичі звертаються до державного реєстратора для внесення запису про припинення діяльності цього суб’єкта підприємництва. Якщо така особа в своїй діяльності використовувало нерухомість або рухоме майно, воно переходить у спадок на загальних підставах.

Підприємства в Україні діють, в основному у формі товариств з обмеженою відповідальністю. Смерть одного із засновників є перешкодою для подальшої діяльності всього суспільства, особливо якщо померлий мав половиною частки (або більше) від усього статутного фонду. Відсутність такого власника унеможливлює прийняття рішень, які стосуються діяльності підприємства. У деяких випадках без загальних зборів засновників неможливо навіть укласти угоду. Розглянемо детально як діяти в разі якщо Ви маєте право успадкувати частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Частку померлого власника в статутному капіталі підприємства переходить до його спадкоємців, якщо статутом не передбачено перехід правомочностей засновника лише за згодою інших засновників. Успадкувати частину статутного капіталу ТОВ можна звернувшись до нотаріуса. Процедура прийняття спадщини не відрізняється від прийняття спадщини на нерухомість.

Як доказ наявності у власності померлого частини статутного капіталу, нотаріусу необхідно пред’явити оригінали статутних документів: статут, протокол загальних зборів, а також виписку про реєстрацію юридичної особи. Перехід частки в статутному капіталі підприємства від померлого до спадкоємця підтверджується свідоцтвом, посвідчених нотаріально. Після його отримання обов’язково проводяться загальні збори учасників товариства, де вирішується питання про прийняття спадкоємця до складу засновників. Результат зборів оформляється протоколом і підлягає державної реєстрації. Після цього спадкоємець стає законним власником частки в статутному капіталі ТОВ і може розпоряджатися нею.

Оформлення спадщини на цінні папір, в тому числі акції

Ще одним поширеним видом господарських товариств є товариства акціонерні. Статутний капітал таких товариств розділений на частки однакової номінальної вартості. Корпоративні права учасників товариства підтверджуються акціями. Акціонерами мають право стати як фізичні, так і юридичні особи і навіть держава.

Право бути власником акцій, як інших цінних паперів, може бути успадковано. Процедура оформлення схожа з успадкуванням частки в статутному капіталі підприємства, але має свої особливості. Так як цінні папери підлягають реєстрації, після отримання свідоцтва про право на спадщину потрібно звернутися до реєстратора цінних паперів для внесення інформації про Вас як про нового власника цінних паперів до реєстру. Після цього спадкоємцю видається новий документ – сертифікат, який підтверджує право власності на цінні папери.

На перший погляд, процес оформлення частки в статутному капіталі товариства та цінних паперів зрозумілий і простий, але на практиці все інакше. Для того щоб уникнути труднощів, звертайтеся до юриста з питань спадкування.

Оформлення спадщини на майнові права інтелектуальної власності

З розвитком нових технологій все більшого значення набуває питання володіння і користування правами інтелектуальної власності. Поняття інтелектуальна власність має на увазі результат творчої, інтелектуальної, наукової діяльності людини. Кожен автор, винахідник, творець комп’ютерних програм, власник комерційної таємниці або торговельної марки хоче щоб його права були захищені, а рідні і близькі могли отримувати дохід від використання результату інтелектуальної діяльності. У зв’язку з цим питання оформлення спадщини на цей нестандартний об’єкт набирає актуальності.

Відомо, що у спадок переходять права та обов’язки, які не є нерозривно пов’язаними з особою спадкодавця. Це означає, що після смерті винахідника, автора, виконавця, не можна успадкувати право називатися автором, виконавцем, винахідником, але можна успадкувати інші права – майнові. До таких прав належить право користуватися об’єктом права інтелектуальної власності, отримувати доходи від такого використання, перешкоджати незаконному використанню права іншими особами та інші.

Спадщина на права інтелектуальної власності оформляється в нотаріальному порядку, а коли це неможливо – в судовому. Щоб оформити таку спадщину, спадкоємець надає нотаріусу документ, який підтверджує наявність прав інтелектуальної власності у спадкодавця. Залежно від ситуації це може бути патент або свідоцтво. Право інтелектуальної власності виникає після його державної реєстрації, що підтверджується патентом або свідоцтвом установленого зразка. Винятком з цього правила є авторське право, яке виникає з моменту створення твору. Отримання свідоцтва про авторське право є правом автора.

Найбільш проблематичним на практиці виявляється процес оформлення спадщини на майнові права автора. Найчастіше буває так, що творець твори, як людина творча, не подбав про реєстрацію авторства в установленому порядку. У такій ситуації перед спадкоємцями виникає питання: як довести нотаріусу авторство померлого? Нотаріус – особа, яка має право діяти тільки в порядку, встановленому законом. Тому, коли спадкоємці не пред’являють свідоцтво про авторське право, нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину. Єдиним варіантом вирішення проблеми є звернення до суду.

Найчастіше, вирішити питання оформлення майнових прав інтелектуальної власності у спадок, спадкоємцям не вдається самостійно. Для захисту своїх прав та інтересів спадкоємцям рекомендується звертатися до юриста по спадковим справам, у якого є практика вирішення питань, пов’язаних з інтелектуальною власністю.

Які документи Вам знадобляться *:

свідоцтво про смерть власника рухомого майна;

документи, що підтверджують родинні зв’язки або заповіт;

правовстановлюючі документи на майно;

документи, що підтверджують право власності спадкодавця;

* Перелік документів є приблизними і може доповнюватися в залежності від ситуації.

Послуги нотаріуса в Києві. Прийняття спадщини.