Послуги нотаріуса при оформленні угод з нерухомістю

By notarius

Послуги нотаріуса при оформленні угод з нерухомістю


Згідно з чинним законодавством України, угоди з нерухомістю відбуваються в письмовій формі, шляхом складання одного документа (договору / угоди), підписаного сторонами та нотаріально засвідченого. Недотримання форми договору / угоди має наслідком його недійсність.
Нотаріус засвідчує угоди, для яких законодавством України встановлено обов’язкову нотаріальну форму, але за бажанням сторін нотаріус може засвідчувати та інші угоди.

Що стосується угод з нерухомістю, то обов’язкова нотаріальна форма передбачена для всіх договорів з нерухомістю, включаючи   договорів ренти, в тому числі довічного утримання, інші угоди (договори / угоди) з нерухомістю.

Безумовно, в ряді випадків краще нотаріально засвідчувати договір у “свого” нотаріуса, так як нотаріус нейтральна незацікавлена ​​сторона і захищає інтереси двох сторін одночасно, але так завжди спокійніше.

Переваги нотаріально посвідченого договору з нами:

проект договору складається кваліфікованим, юридично грамотним фахівцем;


нотаріус здійснює правову експертизу пред’явлених для угоди документів, перевіряє належність відчужуваного майна власнику;
встановлює волевиявлення сторін угоди, а також їх особу, перевіряє дієздатність сторін, про що зазначається в засвідченому договорі;
встановлює коло осіб, які мають право користування житловим приміщенням та зберігають це право;
нотаріус має індивідуальний підхід до кожного договору, з урахуванням нюансів і особливостей кожної конкретної ситуації, перед підписанням зачитує договір вголос, відповідає на додаткові питання, які виникають під час оформлення договору, роз’яснює права та обов’язки сторін;
нотаріус, у разі втрати договору, завжди видасть дублікат, так як в архіві нотаріуса зберігається постійно один справжній екземпляр договору, а також всі правовстановлюючі та інші документи, які супроводжують угоду;
крім того, неможливо засвідчити нотаріально копію з договору, укладеного в простій письмовій формі, так як документ виданий фізичними особами;


За посвідчення угод, нотаріус стягує плату, яка включає себе суму за тарифом, відповідному розмірами державного мита, і суму за складання проекту угоди (технічну роботу)

Розміри тарифів і технічної роботи вказані далі для кожного договору окремо.