Розділ майна між спадкоємцями

By notarius

Розділ майна між спадкоємцями

Розділ майна між спадкоємцями, мабуть, найважливіший етап в оформленні спадщини. Якщо померлий ще за життя визначив долю свого майна, і склав заповіт із зазначенням того, як слід розділити майно між спадкоємцями, тоді це процес не складе труднощів і кожен з них отримає рівно ту частину, яку їм заповідав покійний.

Коли на спадкове майно претендує тільки один спадкоємець – це ідеальна ситуація і, зрозуміло, що в такому випадку все майно померлого де б воно не знаходилося, переходить до єдиного спадкоємця. Ну а що робити, якщо після відкриття спадкової справи виявилося, що спадкоємець не один, а їх двоє, троє чи більше? У такому випадку після встановлення кола спадкоємців нотаріус повинен правильно, справедливо і по закону розподілити спадкове майно. Такі випадки передбачені законом і в ньому чітко визначено, що частини кожного із спадкоємців є рівними. Це означає, що якщо в спадкове майно, наприклад, входив будинок, земельну ділянку та ½ квартири, то якщо спадкоємців двоє – кожному з них належить половина будинку, половина земельної ділянки і ¼ квартири (половина від ½ квартири).

Договір про поділ спадкового майна
Законодавець дає право спадкоємцям самостійно врегулювати питання розділу успадкованого майна в договірному порядку. Йдеться про можливість укладення договору про розподіл спадкового майна. Такий договір можна підписати тільки після закінчення терміну для прийняття спадщини. На підставі цієї угоди нотаріус видає свідоцтва про право на спадщину і реєструє право власності на те майно, яке захотів отримати у власність кожен спадкоємець. Тому укласти його можна тільки до видачі свідоцтв про право на спадщину. За своєю суттю договір про поділ спадкового майна – звичайний цивільно-правовий договір, в якому вказується як спадкоємці бажають розділити майно між собою. Якщо майно, отримане кожним із спадкоємців не рівноцінно, то в договорі може визначатися грошова компенсація, але вона не повинна замінювати отримання майна в спадщину. Так як це вже буде відчуженням, а не розділом спадщини.

Розділ успадкованого майна «в натурі»
Після отримання свідоцтва про право на спадщину декількома спадкоємцями, але на одне майно виникає право спільної часткової власності. Це означає, що кожен із співвласників має право володіння, користування і розпорядження належним їм в певних частках майном. При цьому кожен з власників володіє НЕ часткою майна в натурі, а часткою в праві спільної часткової власності.

Однак, інтереси співвласників і їх погляди на розпорядження спільним майном, найчастіше, відрізняються. На цьому грунті часто виникають сварки. Щоб уникнути цього, співвласники в праві укласти договір про встановлення порядку користування спільним майном. Такий договір має нотаріальну форму і за його умовами кожному із співвласників передається в користування конкретна частина будинку з урахуванням розміру його частки. Особливість договору в тому, що він є обов’язковим і для майбутніх власників, так як не припиняє право спільної часткової власності, а лише визначає порядок користування без поділу спільної часткової власності в натурі.

Для того щоб припинити право спільної часткової власності на успадковане майно його потрібно розділити «в натурі». Оформляється це письмовим договором в нотаріальній формі. Розглянемо розділ майна «в натурі» на прикладі будинку. Якщо власників декілька, розділяється спільне майно, в нашому випадку будинок, тільки якщо є така технічна можливість. Висновок про технічну можливість розділу готує експерт. Тобто коли: кожному із співвласників може бути виділений окремий вхід в приміщення або можливо технічне переобладнання будинку в ізольовані квартири в тому розмірі, який відповідають розміру часток власників. Якщо виділ ідеальних часток неможливий, тому з власників, чия частка зменшилася, присуджується компенсація в грошовому еквіваленті. Після розділу будинку «в натурі» спільна часткова власність на нього припиняється для всіх її учасників і кожен набуває право приватної власності на виділену одиницю. Після розділу домівках присвоюється нову адресу і тепер уже колишні співвласники володіють і розпоряджаються майном абсолютно незалежно один від одного.

Виділ частки успадкованого майна в натурі
Ще один спосіб виходу зі складу учасників спільної часткової власності на успадковане майно – виділ частки «в натурі». При цьому власникові передається частина, що відповідає розміру його частки, за умови, що це не заподіє шкоди майну як, наприклад, погіршення технічного стану. Якщо з технічних причин, виділена частка виявилася більше ідеальної частки, іншим співвласникам належить грошова компенсація. Відмінність виділу частки «в натурі» від 
розділу в тому, що при виділ частки співвласник отримує своє майно «в натурі» і вибуває зі складу співвласників, в той час як для останніх право спільної часткової власності не припиняється.

Виділ частки майна можливий двома способами: в договірному і в судовому порядку. Договірної порядок застосовується у випадках коли всі власники згодні на «вихід» частки одного з них з права спільної власності. При цьому технічна можливість виділу без погіршення стану майна визначається спеціальним висновком експерта та проектом виділу. Після цього всі співвласники укладають між собою нотаріальний договір. Для одного з них право спільної часткової власності припиняється. Виділеному майну повинен бути присвоєно окремий адресу. Право власності решти власників залишається загальним, а частки в майні підлягають перерахунку та державної реєстрації, так як виділ завжди тягне за собою зміну цифрового вираження частки.

Судовий порядок виділу застосовується в ситуації, коли власники не можуть дійти згоди, навіть коли з п’яти власників хоча б один ухиляється від укладення договору. Для того щоб суд виділив частку із загального майна, необхідно довести, що можливість виділу втрачена або існують нездоланні труднощі для виділу. Тільки в цьому випадку судом буде прийнято рішення на користь виділу.

Окремо потрібно зупинитися на виділ частки із садового, дачного кооперативу. Найчастіше буває, що член кооперативу придбав у власність не окремий будинок, а частку від усього кооперативу, наприклад 25/10000. Для того щоб продати такий будинок або приватизувати земельну ділянку, на якому він побудований, потрібно отримати згоду всіх членів кооперативу. На практиці нерідко буває, що деякі з них раніше виділилися зі складу спільної власності, померли або не дають згоди на продаж, приватизацію землі і т.д. В такому випадку єдиним шляхом реалізації своїх прав як власника, є виділ майна в одиницю.

Які документи Вам знадобляться для розділу майна між спадкоємцями *:
1) паспорт; код;

2) правовстановлюючі документи на майно;

3) технічний паспорт;

4) документи на земельну ділянку.

* Перелік документів є приблизними і може доповнюватися в залежності від ситуації.

Послуги нотаріуса в Києві. Прийняття спадщини.